Privacy

Privacy verklaring

2.1. Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens verzameld door Optiek Peeters worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen in dienst van Optiek Peeters die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.De door u verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor interne doeleinden: bijv. verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, klantenbeheer…
In het geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden kan u zich hiertegen verzetten. U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens.

Optiek Peeters streeft ernaar om de persoonlijke gegevens niet te verstrekken aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval politie of juridische autoriteiten dit uitdrukkelijk zouden verzoeken. In andere gevallen is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Peeters samenwerkt mits dit expliciet te vermelden en expliciet uw toestemming hiervoor wordt gevraagd.

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens
In het geval van wedstrijden, games of acties gebruikt Optiek Peeters de verzamelde gegevens om contact met u op te nemen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.
Met betrekking tot de registratie voor sommige diensten (nieuwsbrieven, specifieke informatie enz..) gebruikt Optiek Peeters de verzamelde gegevens om contact met u op te nemen om u een optimale service te verlenen. De gegevens kunnen worden gebruikt om u informatie te sturen over nieuwe producten & diensten en events. Als u niet langer deze informatie wenst te ontvangen, kunt u dit melden via e-mail of gewone mail. De e-mails van Optiek Peeters bevatten een link om uw registratie gemakkelijk te kunnen annuleren.

2.3 Toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Optiek Peeters expliciet de toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien Optiek Peeters uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of uw gegevens door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Peeters werkt, zal vooraf uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. U kunt u hiertegen verzetten.


2.4 Recht van toegang, aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren. Daarnaast kunt u op elk moment verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het bestand. Het volstaat om dit aan Optiek Peeters te melden.


2.5 Gebruik van cookies
Deze site maakt gebruik van 'cookies': dit zijn tekstbestanden (delen informatie) die door de server van de website in de browser van uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, enkel om een machine te identificeren.  Deze informatie dient om u als gebruiker van de website te identificeren zodat u niet telkens uw naam en wachtwoord moet invoeren bij elk bezoek. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen of om te beletten dat een cookie wordt gemaakt.